Οι δράσεις του σχολείου

  • Θεατρική αγωγή

Στο σχολείο μας κάθε χρόνο δημιουργείται μια θεατρική ομάδα από μαθητές οι οποίοι στο τέλος της σχολικής χρονιάς παρουσιάζουν στο κοινό ένα θεατρικό έργο. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως βασικούς στόχους την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών ενάντια στην αντιαισθητική καθημερινότητα, τη δημιουργία κλίματος χαράς και δημιουργικότητας, την ανακάλυψη του εαυτού και του άλλου μέσω της «έκθεσης» στη σκηνή, την ανάπτυξη της ομαδικής συνεργασίας και της υπευθυνότητας, την καλλιέργεια του λόγου και της φαντασίας και γενικότερα την ανάπτυξη προσωπικοτήτων ως αντίσταση στη μοναξιά και την αδιαφορία της εποχής μας.

 

  • Σχολική εφημερίδα

Το σχολείο μας εκδίδει τη σχολική εφημερίδα "Νέα Υπάρχουν". Αποτελεί συνολική δουλεία των μαθητών του σχολείου που δουλεύουν τα άρθρα, τα σκίτσα και τα κείμενα της εφημερίδας. Μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα έκφρασης των μαθητικών ανησυχιών με μορφή δοκιμίων ή άρθρων.

 

  • Ανακύκλωση

Στο σχολείο μας γίνεται μια συνεχή προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για τη συλλογή χαρτιού και άλλων ανακυκλούμενων υλικών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα περιβάλλοντος. Συνειδητοποιούν ότι η γη μας δεν έχει απεριόριστες ποσότητες αυτών των υλικών και επομένως είναι σημαντικό να τα ανακυκλώνουμε και να τα επαναχρησιμοποιούμε.

 

  • Μουσική χορωδία

Κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της μουσικού του σχολείου μας δημιουργείται μαθητική χορωδία και μαθητική ορχήστρα η οποία συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις. Η καλλιτεχνική αυτή ομάδα λειτουργεί εδώ και χρόνια στο σχολείο μας με το έμψυχο υλικό της να ανανεώνεται κάθε χρόνο.