Οι εγκαταστάσεις του σχολείου

Το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου μας, είναι τέτοιο που συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διαθέτει Σχολική βιβλιοθήκη, εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, κλειστό Γυμναστήριο, εργαστήριο Πληροφορικής και αίθουσα Μουσικής.

 

Untitled-1

 

  • Σχολική Βιβλιοθήκη

Το σχολείο μας διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό βιβλίων η οποία λειτουργεί και ως δανειστική παραμένοντας διαρκώς ανοικτή στους μαθητές. Χρόνο με το χρόνο και σε πείσμα των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, συνεχώς εμπλουτίζεται με  νέους τίτλους. Βασική επιδίωξη αποτελεί η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στους μαθητές μας.

  • Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Το σχολείο μας διαθέτει εργαστήριο για πειράματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας. Μέσω της πειραματικής διαδικασίας ο μαθητής κατανοεί σε μεγαλύτερο βάθος και με καθαρότητα το καθημερινό μάθημα. 

  •  Εργαστήριο Πληροφορικής

Στόχος του εργαστηρίου είναι η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής, της χρήσης Η/Υ και εφαρμογών Η/Υ σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για κάθε μαθητή η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στο χειρισμό των Η/Υ και σε αυτό συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο το εργαστήριο μας.

  •  Κλειστό Γυμναστήριο

Το σχολείο μας διαθέτει κλειστό γυμναστήριο βόλεϊ και μπάσκετ. Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς σ' αυτό διοργανώνονται σχολικοί αγώνες.

  • Αίθουσα Μουσικής

Σε ξεχωριστή αίθουσα κατάλληλα εξοπλισμένη γίνεται το μάθημα της Μουσικής. Η δημιουργία χορωδίας και η συμμετοχή μας μέσω αυτής σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, αποτελεί πλέον παράδοση για το σχολείο μας.